Spreekuur

Om het hoofd te kunnen bieden aan de (soms te) lange wachttijden, houd ik sinds kort wekelijks 4 uren vrij in mijn agenda voor dringende vragen of acute situaties. Dit moment kan ook simpelweg dienen om af te toetsen of een langduriger traject is aangewezen.

 

Deze momenten zijn afgebakend tussen 10u en 12u op maandag en woensdag. Zulke 'spreekuur-afspraak' duurt 30 minuten en de kostprijs bedraagt 40 euro. Er kan hier door eenzelfde persoon slechts eenmalig gebruik van gemaakt worden. Daarna vloeit deze afspraak voort in een 'normaal' therapeutisch traject (zie 'praktisch') of stopt het hierbij. Het betreft dus een geheel vrijblijvend contact.

 

Het belangrijkste voordeel van dit concept is dat het eerste gesprek reeds kan plaatsvinden binnen de week dat je contact hebt genomen (indien het niet binnen een verlofperiode valt). Het kan tevens drempelverlagend werken voor mensen die twijfelen over het al dan niet opstarten van een langduriger traject.

 

Gelieve in het contactformulier of via telefoon/mail expliciet te vermelden of je zulke 'spreekuur-afspraak' wenst.

Copyright @ All Rights Reserved